Flyingtoller...
Farfar Poppe upp i dagen!
Mr Sundhet, byggd för att arbeta!

Alla foton © Anna Alfredsson
Vill ni ha något? Fråga först!