Arrangör: Sv. Schäferhundsklubben, Romelanda
Beskrivare: Inger Russberg
Datum: 2009-01-17

Hund: Lyckotassens Miroku
Ålder: 17 månader


KONTAKT Hälsning 4 - Tar kontakt eller besvarar kontaktbesök
KONTAKT Samarbete 3 - Följer med men är inte engagerad i testledaren
KONTAKT Hantering 2 - Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren


LEK 1 Leklust 5 - Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
LEK 1 Gripande 3 - Griper tveksamt eller med framtänderna
LEK 1 Dragkamp 3 - Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar


FÖRFÖLJANDE
Start 1: 4 - Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet
Start 2: 4 - Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

GRIPANDE
Start 1: 2 - Griper inte, nosar på föremålet
Start 2: 4 - Griper direkt, släpper


AKTIVITET 3 - Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar


AVSTÅNDSLEK Intresse 3 - Intresserad, följer figuranten utan avbrott
AVSTÅNDSLEK Hot/agg. 1 - Visar inga hotbeteenden
AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet 1 - Går ej fram till figuranten
AVSTÅNDSLEK Leklust 1 - Visar inget intresse


ÖVERRASKNING Rädsla 3 - Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
ÖVERRASKNING Hot/agg. 3 - Visar flera hotbeteenden under längre tid
ÖVERRASKNING Nyfikenhet 3 - Går fram till overallen när föraren står bredvid
ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla 2 - Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
ÖVERRASKNING Kvarstående intresse 1 - Visar inget intresse


LJUDKÄNSLIGHET Rädsla 3 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet 4 Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet
LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver
LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse 1 Visar inget intresse


SPÖKEN Hot/agg. 3 - Visar flera hotbeteenden under längre tid
SPÖKEN Kontroll 5 - Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet
SPÖKEN Rädsla 4 - Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
SPÖKEN Nyfikenhet 3 - Går fram till figuranten när föraren står bredvid
SPÖKEN Kontakt 3 - Besvarar kontakten från figuranten

TYVÄRR INGA FOTON PÅ SPÖKENA DÅ JAG RÅKADE RADERA DOM...
LEK 2 Leklust 4 - Startar snabbt, leker aktivt
LEK 2 Gripande 3 - Griper tveksamt eller med framtänderna


SKOTT 3 - Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet